Bankalardan perakendeciye yapılan kredi kartı erken ödeme faiz oranlarında en az 7 puan indirim bekliyoruz

Merkez Bankası’nın faiz oranlarında iki ayda 7,5 puan indirim yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildiren BMD Başkanı Sinan ÖNCEL:

 Bankalardan perakendeciye yapılan kredi kartı erken ödeme faiz oranlarında en az 7 puan indirim bekliyoruz

Perakende firmalarının ağırlıklı bölümünün faiz ve vergi öncesi kârının yüzde 10’u geçmediğini hatırlatan Sinan ÖNCEL, “Zaten çok düşük kârlılıkla çalışıyoruz ve ciromuzun yüzde 1’ini, başka bir değişle kârımızın yüzde 10’unu kredi kartı komisyonu olarak bankalara veriyoruz” dedi.

 

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan ÖNCEL, Merkez Bankası’nın son iki ayda faiz oranlarında 7,5 puan indirime gitmesini memnuniyetle karşıladıklarını, bankalardan da ‘kredi kartı erken ödeme faiz oranlarında’ en az 7 puan indirim beklediklerini söyledi.

 

Sinan ÖNCEL, kredi kartı erken ödeme komisyonunun perakendeci için en önemli maliyet kalemlerinden birini oluşturduğunun altını çizdi. Merkez Bankası’nın son iki ayda yaptığı 7,5 puanlık faiz indiriminin bankaların uyguladığı kredi kartı erken ödeme faiz oranlarına yansıtıldığının söylenemeyeceğini vurgulayan ÖNCEL, şöyle devam etti:

 

SORUNUN ‘ADİL TİCARET’ İLKESİ ÇERÇEVESİNDE ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ

 

“Perakende sektörü olarak Merkez Bankası’nın faiz indirimine paralel olarak en kısa zamanda kredi kartı erken ödeme faiz oranlarına da en az 7 puan indirim bekliyoruz. Ayrıca bir konunun daha altını çizmek isterim: Perakende firmalarımızın ağırlıklı bölümünün vergi ve faiz öncesi kârı yüzde 10’u geçmiyor. Zaten çok düşük kârlılıkla çalışıyoruz ve kârımızın yüzde 10’unu kredi kartı komisyonu olarak bankalara veriyoruz. Sorunun ‘adil ticaret’ ilkesi çerçevesinde çözümlenmesini istiyoruz.”

Sinan ÖNCEL, erken ödeme  komisyonlarındaki faiz indiriminin yanı sıra kredi kartı hizmet komisyonlarına sınırlama getirilmesi için Merkez Bankası ve diğer ilgili kurumlar nezdinde başlattıkları girişimlerin olumlu sonuçlanacağını ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

AYDINLATMA METNİ
VERİ SAHİBİ BİLGİ TALEP VE BAŞVURU FORMU
ÇEREZ POLİTİKASI