E-ticarette Artış Devam Ederken Cirosu Geçen Yılın Yüzde 60’ını Yakalayamayan Bölgelerdeki Mağazalar Rota Arıyor

Üyeleri arasında yaptıkları Eylül ayı anketinin sonuçlarını açıklayan BMD Başkanı Sinan Öncel:

E-ticarette artış devam ederken cirosu geçen yılın yüzde 60’ını yakalayamayan bölgelerdeki mağazalar rota arıyor

 

Piyasaların açılışının üzerinden Eylül sonu itibarı ile 4 ay geçtiğini hatırlatan Sinan Öncel, “Üyelerimizden yüzde 28’i AVM mağazalarında hâlâ geçen yılın aynı dönemindeki cirolarının yüzde 60’ına bile ulaşabilmiş değiller. Oran hazır giyim markası sahibi üyelerimiz arasında yüzde 32’ye çıkıyor. Üyelerimizin cirosu kira ve personel giderlerini bile karşılayamayan bu mağazaları açık tutma isteği her geçen gün daha da azalıyor” dedi.

 

Türkiye’nin önde gelen markalarını çatısı altında bulunduran Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), üyeleri arasında yaptığı anket çalışmaları ile perakende sektörünün nabzını tutmaya devam ediyor. BMD’nin Eylül ayı anketine göre e-ticaret cirolarında artış devam ederken, cadde mağazalarında da canlanma gözleniyor, AVM mağazaları ise yatay seyrini sürdürüyor.

 

BMD Başkanı Sinan Öncel, Eylül ayı anketini dernek çatısı altındaki 416 markadan 335’ini bünyesinde barındıran 62’si hazır giyim, 23’ü ayakkabı olmak üzere toplam 132 üye firmanın katılımı ile gerçekleştirdiklerini bildirdi. Her geçen ay daha fazla üyenin katılımıyla düzenledikleri ankette iyi haberin e-ticaret cirolarındaki artış eğiliminin devam etmesi olduğunu belirten Öncel, şunları söyledi:

 

EYLÜL’DE HER 4 BMD ÜYESİNDEN BİRİNİN E-TİCARET CİROSU YÜZDE 200’DEN FAZLA ARTTI

“Ankete katılan üyelerimizin yüzde 56’sının Eylül ayında e-ticaret cirolarında 2019’un aynı dönemine göre yüzde 100’ün üzerinde artış görülüyor. e-ticaret ciroları yüzde 200’ün üzerinde arttığını beyan eden üyelerimizin oranı ise yüzde 24’ü buluyor. Yani Eylül’de her dört üyemizden birinin e-ticaret cirosonda geçen yıla göre yüzde 200 artış var. Online satışların artması olumlu bir gelişme olmakla birlikte markalarımızın cirolarının büyük bölümü hâlâ AVM ve cadde mağazalarından geliyor. Eylül’de kısmi bir canlanma olan cadde mağazalarında üyelerimizin 27’si yüzde 100’ün üzerine çıktığını beyan ederken, yüzde 41’inin hâlâ yüzde 80 ciroya ulaşamadığını görüyoruz. AVM’lerde ise üyelerimizin yüzde 58’i Eylül gibi alışverişin canlanmasının beklendiği bir ayda bile yüzde 80 ciroyu yakalayamadı. Hazır giyim mağazalarında yüzde 80 ciroyu yakalayamayanların oranı yüzde 63’e ulaşıyor. Üyelerimizin sadece yüzde 12’si AVM mağazalarında yüzde 100’ün üzerinde ciro elde edebiliyor. Burada bir konunun altını çizmem gerekiyor. Piyasaların açılışının üzerinden 4 ay geçmesine rağmen üyelerimizden yüzde 28’i AVM mağazalarında yüzde 60 ciroya bile ulaşabilmiş değiller. Hazır giyim markası sahibi üyelerimiz arasında oran yüzde 32’ye çıkıyor. Üyelerimizin cirosu kira ve personel giderlerini bile karşılayamayan bu mağazaları açık tutma isteği her geçen gün daha da azalıyor. Daha açık söylemem gerekirse üyelerimiz toplamda sayıları binlerle ifade edilebilecek mağazalarını açık tutmak ya da kapatma konusunda rota arayışındalar. Nitekim son dönemde AVM’lerde kapama müzakerelerinin giderek arttığını gözlemliyoruz.”   

 

AĞUSTOS VE EYLÜL’DE FİYATLAR GERİLEDİĞİ HALDE HAZIR GİYİM SATIŞLARI CANLANMADI

Sinan Öncel, Eylül 2020 itibarı ile 12 aylık TÜFE yüzde 11,75’i bulurken giyim ve ayakkabı fiyatlarında artışın sadece yüzde 6,91’de kalmasına rağmen hazır giyim perakandesinde canlanma olmadığına dikkat çekti. Öncel, “Daha da önemlisi Ağustos ve Eylül’de hazır giyim fiyatları geriledi. Buna rağmen mağaza cirolarında belirgin bir  artış kaydedilmemesi sorunun sanılandan büyük olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

 

OLAĞANÜSTÜ KOŞULLARLA MÜCADELE İÇİN OLAĞAN DIŞI ÖNLEMLER ALMAK ZORUNDAYIZ

Perakende cirolarında yabancı harcamalarının önemli bir katkısı olduğunu hatırlatan Sinan Öncel, geçen yıl Türkiye’yi 45 milyon turistin ziyaret ettiğini bu yıl sayının en iyimser tahminle 15 milyonu bulamayacağını ifade etti. Öncel, sözlerini şöyle noktaladı:

“Mevcut tablo perakendenin kış aylarını çok zor  geçireceğini gösteriyor. Dahası tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mağazacılığın 2021’in ikinci yarısından önce toparlanabileceğine dair bir ışık görünmüyor. Yeni bir rota arayışındaki perakende sektörü için önümüzdeki bir yılın olağanüstü tedbirlerle geçeceği çok net belli oldu. Olağanüstü koşullar için olağandışı tedbirler almadığımız takdirde markalarımızın daha fazla mağaza kapatmak zorunda kalmalarının önüne geçemeyiz. Bu nedenle bir kez daha tekrarlamak istiyorum: Salgından olumsuz etkilenen sektörlerin yaşayabilmesi için  cirosu geçen yılın yüzde 80’in altına kalan mağazalarda ciro kirası uygulamasına geçilmesinden daha adil bir seçenek görünmüyor. Çünkü enflasyon ve kira artışını da hesap ettiğimizde yüzde 80 ciroya ulaşamayan bir mağazadaki kayıp yüzde 35’i buluyor. AVM yönetimleri süreci aylık düzenlemelerle götürmeye çalışıyor, ancak bu durum pazarlık gücü olmayan markaları zorluyor. BMD olarak bu konuyu öncelikli gündemimiz olarak belirledik. Ağırlıklı olarak gençlerimizin çalıştığı organize perakendede istihdamı da tehdit eden bu soruna çok acil bir çözüm için muhataplarımızın bir kez daha dikkatini çekmek istiyoruz.”

 

10 MADDEDE BMD’NİN EYLÜL 2020 ANKETİ

Ankete katılan marka sayısı: 335
e-ticaret cirosu Eylül 2019’a göre yüzde 100 ve üzeri artanlar: yüzde 56 
e-ticaret cirosu Eylül 2019’a göre yüzde 200 ve üzeri artanlar: yüzde 24
Cadde mağazalarında Eylül 2019’a göre cirosu yüzde 100 ve üzerinde artanlar: yüzde 27
Cadde mağazalarında Eylül 2019’a göre yüzde 80 cironun altında kalanlar: yüzde 41
AVM’lerde Eylül 2019’a göre cirosu yüzde 100 ve üzerinde artanlar: yüzde 12 
AVM’lerde Eylül 2019’a göre yüzde 80 cironun altında kalanlar: yüzde 58
AVM’lerde h. giyim mağazalarında Eylül 2019’a göre yüzde 80 ciroya ulaşamayanlar: yüzde 63 
AVM’lerde Eylül 2019’a göre yüzde 60 ciroyu yakalayamayanlar: yüzde 28
AVM’lerde Eylül 2019’a yüzde 60 ciroyu yakalayamayan hazır giyim firmaları: yüzde 32 

AYDINLATMA METNİ
VERİ SAHİBİ BİLGİ TALEP VE BAŞVURU FORMU
ÇEREZ POLİTİKASI