Markalarımız kiralamada TL’ye geçişten memnun ortak alan giderlerinde şeffaflık istiyor.

Türkiye’nin markalarının nabzını tutmak için ile yaptıkları anket sonucunu açıklayan BMD Başkanı Sinan Öncel:

 

Markalarımız kiralamada TL’ye geçişten memnun

ortak alan giderlerinde şeffaflık istiyor

 

Anketle ortak alan giderleri ve tazminatsız erken çıkış konusunda BMD  markaların tam destek verdiğini bildiren Sinan Öncel, “Üyelerimizin yüzde 100’e yakınının şikâyetçi olduğu bu iki soruna  ‘adil ticaret ilkesi’ çerçevesinde çözüm bulacağımızı düşünüyorum” dedi. 

 

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, kiralamada TL’ye geçiş, AVM’lerde ortak alan giderleri ve tazminatsız erken çıkış konusunda Türkiye’nin önde gelen 381 markasının örnekleme yoluyla nabzını tuttukları anketin sonuçlarını açıkladı. 

Ankete katılan markaların yüzde 87’sinin kiralamada TL’ye geçişten memnun olduğunu bildiren Öncel, yüzde 98’inin ise AVM’lerde ortak alan giderlerinin şeffaf ve adil olmamasından şikâyet ettiğini vurguladı. 

Sinan Öncel, markaların yüzde 96’sının da 3 veya 6 ay önceden haber verilmek koşulu ile tazminatsız erken çıkış hakkı istediklerinin altını çizdi. 

BMD çatısı altında 381 markanın Türkiye genelinde 70 bin mağazada 400 bin çalışanı bulunduğunu hatırlatan Sinan Öncel, yaptıkları anket çalışması ile organize perakende sektörünün dinamik gücünü oluşturan markaların güncel sorunlarla ilgili görüşlerini aldıklarını söyledi. 

 

TAZMİNATSIZ ERKEN ÇIKIŞ OLURSA MARKALAR DAHA ÇOK MAĞAZA AÇABİLECEK

“Dövizle kiralama yıllardır markalarımızın en büyük sorunuydu. Hatırlanacağı üzere BMD’nin yoğun çabaları sonucunda 2018’in son çeyreğinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kiralamada TL’ye geçildi. Ankette üyelerimize ilk olarak bu kararla ilgili görüşlerini sorduk. Cevap verenlerin yüzde 87’si karar için ‘olumlu, artık çok daha rahat kiralama kararı alıyoruz’ derken, yüzde 13’ü ‘dövizle kiralama koşulları daha iyiydi’ şeklinde görüş bildirdi. İkinci sorumuz AVM’lerdeki ortak alan giderleri ile ilgiliydi. Katılımcılardan yüzde 98,1’i soruya ‘ortak alan giderleri şeffaflıktan ve adil olmaktan uzak’ yanıtını verirken, sadece yüzde 1,9’u ‘şeffaf ve memnun’ olduğunu bildirdi. Üyelerimize son olarak 3 veya 6 ay önceden bildirmek koşulu ile tazminatsız erken çıkış konusundaki görüşlerini de sorduk. Cevap verenlerin yüzde 96,3’ü ‘Tazminatsız erken çıkış imkânı olsa daha çok mağaza açabilirim, AVM’ler daha çabuk kiracı bulur’ şeklinde görüş bildirdi.  Katılımcıların sadece yüzde 3,7’si ‘koşullar aleyhine de gelişse kiracı sözleşme sonunu beklemeli’ yanıtını verdi. 

 

ORTAK ALAN GİDERLERİNDE AÇIKLANAMAYAN VE CEVAPSIZ KALAN TUTARSIZLIKLAR VAR 

Sinan Öncel, anketin üye markaların yüzde 100’e yakın bölümünün BMD’nin tezlerine tam destek verdiğinin göstergesi olduğunun altını çizdi. Ortak alan giderlerinde şeffaflık ve tazminatsız erken çıkış konusundaki taleplerini çözüm bulunana kadar ısrarla gündemde tutacaklarını vurgulayan Öncel, sözlerini şöyle noktaladı: 

 

“Dövizle kiralamanın belirsizliklerinden kurtulan markalarımız, verimlilik temelinde büyümek ve zarar eden mağazalarını kapatarak yola devam etmek istiyor. Ancak geçmiş yıllarda yapılan bazı kontratlardaki erken fesih durumunda yüksek tazminat maddeleri markalarımızın elini kolunu 

bağlamaya devam ediyor. AYD Yönetimi geçen yıl Eylül ayında ‘üç ay önceden bildirilmesi kaydı ile perakendeciye tazminatsız çıkış hakkı’ verme kararı almıştı. Aradan 9 ay geçtiği halde bazı AVM’ler kararın gereği yerine getirmedi. Kontratlardaki yüksek tazminat maddeleri ile markalarımız adeta rehin tutuluyor. Bu konuyla ilgili yasal düzenleme talebimiz devam ediyor. Ortak alan giderlerinde de kontrol edilemeyen tutarsızlıklar var. AVM’lerin önemli bir kısmı bilgi verme konusunda isteksiz davranıyor. Üyelerimizin yüzde yüze yakınının şikâyetçi olduğu bu iki soruna AYD’nin yeni yönetimiyle ‘adil ticaret ilkesi’ çerçevesinde çözüm bulacağımızdan şüphemiz yok.”

 

Kiralamada TL’ye geçişten 9 ay sonra markaların değerlendirme ve beklentileri  

AYDINLATMA METNİ
VERİ SAHİBİ BİLGİ TALEP VE BAŞVURU FORMU
ÇEREZ POLİTİKASI