Faliyetler

BMD bir sivil toplum kuruluşudur. Tanınmış markaların birlikte çalışması, sorunlara karşı birlikte hareket etmeleri, tek ses ve tek vücut olarak sektörel konulara yönelmeleri Derneğin gücünü artırmaktadır.

 

BMD'nin en önemli faaliyetlerinden biri, Türk firmalarının yurt dışında markalaşmaları için sağlanacak devlet yardımlarını belirleyen Tebliğin çıkarılmasındaki katkılarıdır. 2003/3 sayılı Tebliğ, "Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması" adını taşımaktadır ve sektörel derneklere, birliklere ve şirketlere marka tescili, tanıtım faaliyeti, defile, show, mağaza veya reyon kiralama giderleri gibi alanlarda yıllık 300-350 bin $' a varan oranlarda destek sağlamaktadır. İşte bu tebliğ, BMD'nin önerileri ve katkıları doğrultusunda Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca hazırlanmıştır ve uygulamaya girmiştir. Bundan yararlanan birçok hazır giyim firmamız mevcuttur.

 

Bunun dışında, yurt dışında hedef ülke ve hedef pazar belirlenmesi çalışmaları yine Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından tamamen Derneğimizin önerileriyle yürütülmektedir. Rusya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Polonya'ya 2003 ve 2004'te düzenlenen marka ticaret heyetlerinde sadece üyelerimiz değil, üyemiz olmayan sektörel firmalar da yer almıştır.

 

Ayrıca, Türkiye'nin 2004-2006 yıllarına yönelik ihracat hedeflerinin belirlendiği ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde devlet kurumları ve sektörel örgütlerin katılımıyla sürdürülen "İhracat Stratejik Planı" çalışmaları kapsamında "girişimci marka yöneticilerinin yetiştirilmesi" önerimiz de ilgili devlet kurumlarına iletilmiştir. Bu çerçevede, üniversitelerin uygun bölümlerinde açılacak olan marka içerikli derslerle hem geleceğe yönelik marka yöneticileri yetiştirilmesi hem de marka bilincinin toplumda yerleştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Buna ek olarak, üye firmaların insan kaynakları yöneticileri, finans yöneticileri ve mağaza koordinatörleri arasında periyodik toplantılar düzenlenerek sektörel konuların görüşülmesi sağlanmakta, hukuksal danışmanlık hizmeti verilmekte, eğitim konularında bilgi aktarımında bulunulmaktadır.

 

Eğitim projeleri ve faaliyetleri kapsamında BMD, kısa dönemde satış danışmanları ve mağaza müdürlerine yönelik eğitim programları ve kurslar, uzun dönemde ise perakende satış ve mağaza yöneticiliğinin gerek meslek liselerinde gerek üniversitelerde bir bölüm olarak kurulmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir.

 

Kayıt dışı ve merdiven altı ekonomiyle mücadeleyi öncelikli faaliyet alanı olarak gören Birleşmiş Markalar Derneği, kayıt dışı ekonominin ülke kaynaklarının israfı olduğuna, bunun yanı sıra, böyle bir düzen içinde satılan ürünlerin, insan sağlığına ve çevreye zararlı kanserojen nitelik taşıyan birçok üretim girdisini içinde barındırdığına inanmaktadır.

 

Dernek üyelerinin uyduğu ve perakende sektörü için rehber niteliği taşıyan önemli kriterler, tüketicilerin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmelerini sağlamaktadır. Bu çerçevede:

 

•  BMD üyeleri, sağlığa ve çevreye zararlı ürün üretmezler;

•  BMD üyesi firmalarda satılan ürünün teknik özellikleri, ürün etiketi

üzerindeki bilgilere uygundur; ürün etiketi doğru bilgileri yansıtır;

•  BMD üyeleri, uygulamadaki yasaların (Tüketici Kanunu, Rekabet Kanunu,

Markaların Korunması Kanunu) tüm gerekliliklerini yerine getirirler;

•  BMD üyeleri, kayıt dışı ekonominin yarattığı sorunların bilincinde olarak kayıtlı ekonomi içinde faaliyet gösterirler;

•  BMD üyeleri, sahte ürün satmazlar ve böyle bir uygulamayı tüketicilerin

yanıltılması olarak kabul ederler.

AYDINLATMA METNİ
VERİ SAHİBİ BİLGİ TALEP VE BAŞVURU FORMU
ÇEREZ POLİTİKASI